Често задавани въпроси

 • Как да се регистрирам в приложението Pegascard?

          Натиснете бутона Вход, след което натиснете на линка Регистрирай се тук. Попълнете всички полета без да оставяте празни места, потвърдете, че сте се запознали и приемате Общите условия и Политиката за защита на личните данни и натиснете бутона Регистрирай се.

 • Как да разбера цената, на която ще зареждам днес?

Най-отгоре на началния екран има движеща се лента с цени на горива. Това са цените, на база на които ще се изчисли стойността на Вашето зареждане.

 • Как ще получа отстъпката си?

Отстъпката се получава в момента на зареждането. Приложението изчислява самò стойността на Вашето зареждане като умножи заредените от вас литри от съответния вид гориво по цената, която е посочена на движещата се лента на началния екран на приложението. Без значение какво пише на информационното табло на бензиностанцията, от Вашата сметка ще се намали изчислената стойност на зареждането.

 • Ще получа ли касов бон?

По силата на партньорски договор между Кард Сервиз ЕООД и бензиностанцията, на която зареждате, вие сте овластено лице, което зарежда от името и за сметката на Кард Сервиз ЕООД. Бонът, който се издава за направеното зареждане е с тип на плащане „по договор“ и клиент Кард Сервиз ЕООД, той не е за Вас. Въпреки това можете да получите дубликат от него за лична информация, но не можете да го използвате за счетоводни цели.

 • Ще получа ли фактура?

Да, за всяко направено от Вас зареждане ще получите данъчна фактура, която ще бъде изпратена на email-a, с който сте регистрирани. Вашият доставчик и издател на фактурата е Кард Сервиз ЕООД.

 • Pegascard банкова карта ли е?

Не, не е. Това е карта, която ви легитимира като клиент на Кард Сервиз ЕООД и която дава информация каква сума сте превели по сметките на Кард Сервиз ЕООД. Тя не кореспондира с банкова сметка.

 • Може ли да се издаде фактура на фирма?

Може, но само ако при регистрацията сте въвели фирмени данни и извършвате захранването на Вашата карта чрез плащане от фирмена phyre сметка или фирмена банкова карта. Ако е получен превод от физическо лице, а акаунтът е регистриран на потребител – фирма, фактурата за потреблението ще бъде издадена на лицето, извършило превода.

 • Как разбирам на кои бензиностанции мога да използвам приложението Pegascard?

На началната страница в приложението има карта, на която са посочени обектите, които работят с Pegascard, а над картата има линк с надпис „Най-близка бензиностанция“, който ще ви отведе до най-близо намиращата се до вас бензиностанция, работеща с Pegascard. На самата карта има множество иконки pegascard – ако натиснете някоя от тях ще се отвори Мaps приложение със заредените координати на бензиностанцията.

 • Как да разбера каква с каква сума разполагам за зареждане?

Вашият баланс е видим в менюто „Профил“. Тук се визуализират сумарно Вашите преводи по банковата сметка на Кард Сервиз ЕООД, намалени със стойността на  Вашите зареждания(ако сте направили такива).

 • Как да получа обратно неизразходваните си средства?

В случай че имате захранени, но неизразходвани средства и желаете да ги получите обратно, влезте в „Настройки“ и чрез контактната форма ни изпратете съобщение със заглавие REFUND. Ще направим проверка и в рамките на до 14/четиринадесет/ работни дни ще възстановим неизразходваните Ви средства по последното платежно средство, с което сте направили захранване.

ВАЖНО!!! Сумата за възстановяване се връща по последната карта, с която е направено захранването. Ако сумата за възстановяване надвишава сумата на последното захранване, то разликата се възстановява по картата, по която е направено захранването, предшестващо последното и т.н. Не се допуска възстановяване на средства в брой, по IBAN или по друго разплащателно средство, освен тези, интегрирани в Приложението.

 

 • Как да разбера какво съм зареждал?

В менюто „Профил“ натиснете бутона „Последни транзакции“ – ще се зареди справка с вашите последни 10 зареждания.

 • Как да сменя паролата си?

Влезте в „Настройки“, оттам можете да промените паролата си, да се свържете с нас чрез контактната ни форма или да изтриете профила си.

 • Как да изтрия профила си?

Влезте в „Настройки“, ще видите червен бутон с надпис „Изтрий потребител“. Преди да го натиснете, въведете паролата си в полета над него. След като го натиснете, ще получите три съобщения за потвърждение на изтриването, които трябва да потвърдите.

ВНИМАНИЕ!!! Веднъж изтриете ли профила, той не подлежи на възстановяване, няма да имате достъп до информацията, която е имало в него и няма да можете да регистрирате нов профил със същите данни – email и телефон!