Зареждане с карти EUROWAG на бензиностанции „PEGAS“

Уважаеми клиенти и партньори,

с удоволствие ви съобщаваме, че от 01.01.2023г. бензиностанции „PEGAS“ са част от мрежата на EUROWAG.

Обектите „PEGAS“ Суходол, „PEGAS“ Ребърково и „PEGAS“ Скравена вече приемат плащания с международните карти за зареждане EUROWAG.

 

 

Адрес

Централен офис - гр.София, ж.к."Бели бези", ул."Ворино"№52-54

e-mail

pegascard@abv.bg

Свържи се с нас

тел. 02 958 17 83