Новини

Зареждане с карти EUROWAG на бензиностанции „PEGAS“

Уважаеми клиенти и партньори,

с удоволствие ви съобщаваме, че от 01.01.2023г. бензиностанции „PEGAS“ са част от мрежата на EUROWAG.

Обектите „PEGAS“ Суходол, „PEGAS“ Ребърково и „PEGAS“ Скравена вече приемат плащания с международните карти за зареждане EUROWAG.

Успешна 2023-та година!