Новини

Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3653