Елин Пелин Транс

Вашата карта Пегас Ви носи 10% отстъпка при използване на следните допълнителни услуги, предлагани от „Елин Пелин Транс”ООД, която е част от Пегас Холдинг:

ТИР – паркинг;
ТИР – сервиз;
Автомивка – ТИР и специализирани цистерни;
Открити и закрити складови площи;
Хотел
Ресторант
Къде: гр.Елин Пелин, бул.Новоселци 101.
Можете да откриете необходимата информация за „Елин Пелин Транс”ООД на техния сайт:
http://www.eptrans.bg